Xem và tải ảnh từ mã Base64

Công cụ hỗ trợ hiển thị hình ảnh của mã Hình ảnh base64 đã được mã hóa trước đó. Bạn chỉ cần nhập mã base64 và hệ thống sẽ chuyển sang hình ảnh và xem được. Bạn có thể tải hình ảnh này xuống thiết bị của mình

Dán mã Base64 của hình ảnh sau đó chuyển đổi sang hình ảnh để hiển thị