Chuyển đổi CSV sang ARRAY PHP trực tuyến

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu CSV sang ARRAY PHP, sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác. Hỗ trợ tải về và xem trước file XML

Đầu vào CSV
Ví dụ

Đầu ra PHP:

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi CSV sang ARRAY PHP?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi CSV (.csv file) sang ARRAY PHP(.php)

Công cụ hỗ trợ bạn tải file php về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng.

Công cụ còn hỗ trợ làm đẹp php sau khi chuyển đổi

Sử dụng công cụ chuyển đổi CSV sang ARRAY PHP như thế nào?

Bước 1: Chọn file .csv từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

Bước 2: Nhấn nút "Convert CSV to ARRAY PHP" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi CSV sang ARRAY PHP của Sita?

Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

Bởi vì nó miễn phí.

Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.