Chuyển đổi CSV sang HTML Table trực tuyến

Công cụ chuyển đổi CSV sang HTML table, chỉ cần chọn file .csv hoặc dán nội dung CSV vào trình soạn thảo là có thể chuyển đổi sang HTML table.

Đầu vào CSV
Ví dụ

Đầu ra HTML TABLE

Làm thế nào để chuyển đổi CSV sang HTML Table?

Để nhanh chóng, bạn chỉ cần chọn file .csv trên máy tính hoặc dán nội dung CSV (có thể bằng cách copy từ file excel hoặc google sheet) sau đó chuyển đổi.

Trong lập trình có thể nói nội dung CSV là một mảng các đối tượng (mà mỗi hàng trong csv là một đối tượng). 

Bước 1: Đọc nội dung file Csv, xuất dữ liệu ra mảng

Bước 2: Duyệt mảng và tạo ra mã html table...

Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có những thư viện hỗ trợ việc đọc file Csv riêng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên github