Xem nội dung Csv dưới dạng bảng trực tuyến

Công cụ hỗ trợ bạn xem trực tuyến nội dung file CSV dưới dạng bảng web, rất đơn giản và nhanh chóng

Ví dụ

Xem bảng đầu ra

Bạn có thể làm gì với công cụ xem nội dung Csv dưới dạng bảng?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi nội dung Csv sang dạng bảng

Sử dụng công cụ xem nội dung Csv dưới dạng bảng như thế nào ?

- Bước 1: Chọn tệp Csv từ máy tính của bạn hoặc sao chép nội dung từ tệp để nhập.

- Bước 2: Ấn nút "View CSV Content As Table"để xem nội dung dưới dạng bảng

Tại sao nên sử dụng công cụ xem nội dung Csv dưới dạng bảng của Sita?

- Vì nó hoàn toàn miễn phí.

- Vì nó tiện lợi, dễ sử dụng, nhanh chóng.

- Vì không cần cài thêm phần mềm nào khác.