Chuyển đổi CSV sang YAML trục tuyến

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu CSV sang YAML. Hỗ trợ tải về và xem trước file YAML

Đầu vào CSV
Ví dụ

Đầu ra YAML

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi CSV sang YAML ?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi CSV (.csv file) sang YAML (.yaml)

Công cụ hỗ trợ bạn tải file YAML (.yaml) về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng.

Sử dụng công cụ chuyển đổi CSV sang YAML như thế nào?

Bước 1: Chọn file .csv từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

Bước 2: Nhấn nút "Convert CSV to YAML " sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi  CSV sang YAML  của Sita?

Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

Bởi vì nó miễn phí.

Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.