Convert ENV to EXCEL Online

Chuyển đổi dữ liệu trong tệp .ENV sang Excel trực tuyến. Hỗ trợ chuyển đổi thành 2 cột tên là Key và Value trong file Excel.

Nhập ENV
Ví dụ

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi .ENV sang Excel?

- Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu cấu hình trong .ENV (tệp .env) sang Excel (tệp .xls hoặc .xlsx) (gọi tắt là env2xlsx).

- Dữ liệu trên .ENV có dạng text với key=value trên mỗi dòng nên sẽ được chuyển sang Excel với 2 cột là Key và Value.

- Công cụ hỗ trợ bạn tải file Excel (.xlsx) về máy tính sau khi chuyển đổi.

- Bạn có thể chuyển đổi các key trong .Env sang chữ thường.

- Sau khi chuyển đổi sang Excel, người dùng cũng có thể chuyển đổi sang các định dạng khác nếu muốn.

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi ENV sang Excel?

- Bước 1: Chọn tệp .env từ máy tính của bạn hoặc sao chép nội dung từ tệp để nhập vào trình chỉnh sửa.

- Bước 2: Nhấp vào nút "Chuyển đổi sang Excel và Tải xuống".

Tại sao sử dụng công cụ chuyển đổi Env sang Excel của Sita?

- Bởi vì nó miễn phí.

- Vì nó tiện lợi, dễ sử dụng, nhanh chóng.

- Vì không cần cài thêm phần mềm nào khác.

- Vì nó an toàn, chúng tôi hứa sẽ không lưu trữ dữ liệu của bạn (vì chúng tôi không muốn làm điều đó, nó không có ý nghĩa gì đối với chúng tôi, ngoài ra chúng tôi không có kinh phí để làm điều đó). điều đó, và ngay cả khi nó có tiền, nó sẽ không làm điều đó.)