Chuyển đổi Env sang Php Array trực tuyến

Công cụ chuyển đổi Env sang Php chỉ cần chọn file .env trên máy tính, hoặc dán nội dung của file Env vào trình soạn thảo sau đó nhấn chuyển đổi sang Php Array, rồi sao chép kết quả để sử dụng

Nhập ENV
Ví dụ

Đầu ra PHP:

Làm thế nào để chuyển đổi Env sang Php Array?

Bước 1: Chọn file .env trên máy tính hoặc dán nội dung vào trình soạn thoải

Bước 2: Bấm nút Chuyển đổi Env sang Php Array

Bước 3: Copy kết quả hoặc tải file .env về máy tính để sử dụng

- Env là một file dùng cho việc lưu trữ cấu hình của ứng dụng phần mềm hoặc website, nội dung cấu tạo gồm nhiều dòng, trong đó mỗi dòng có cấu trúc dạng Key=Value.

- Việc đọc file Env từ các ngôn ngữ lập trình khá dễ dàng, vì được hỗ trợ bởi nhiều thư viện phổ biến.

- Tuy nhiên đôi khi tôi code PHP thường ngại viết các function đọc file dạng này, thay vào đó tôi xây dựng công cụ chuyển đổi Env sang Mảng trong Php để tiện sử dụng khi cần.

- Công cụ này không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm hay thư viện nào khác, chỉ cần trình duyệt là đủ.

- Nó được xử lý hoàn toàn trên server của tôi, vì thế cũng không phụ thuộc quá nhiều vào phiên bản trình duyệt hay hệ điều hành của bạn.