Chuyển đổi dữ liệu trong tệp .ENV sang HTML TABLE trực tuyến

Chuyển đổi dữ liệu trong tệp .ENV sang HTML TABLE trực tuyến. Hỗ trợ chuyển đổi thành 2 cột tên là Key và Value trong file html dạng thẻ table. Hỗ trợ tải file HTML và xem trước dữ liệu sau khi chuyển đổi.

Nhập ENV
Ví dụ

Đầu ra HTML TABLE

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi .ENV sang HTML TABLE?

  • Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu cấu hình trong .ENV (tệp .env) sang HTML TABLE (tệp .html) (gọi tắt là env2htmltable).
  • Dữ liệu trên .ENV có dạng text với key=value trên mỗi dòng nên sẽ được chuyển sang HTML TABLE với 2 cột là Key và Value.
  • Công cụ hỗ trợ bạn tải file HTML (.html) về máy tính sau khi chuyển đổi.
  • Sau khi chuyển đổi sang HTML TABLE , người dùng cũng có thể chuyển đổi sang các định dạng khác nếu muốn ví dụ như chuyển đổi sang json, sang xml...

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi ENV sang HTML TABLE?

- Bước 1: Chọn tệp .env từ máy tính của bạn hoặc sao chép nội dung từ tệp để nhập vào trình chỉnh sửa.

- Bước 2: Nhấp vào nút "Chuyển đổi sang TABLE HTML". Sau đó tải file về hoặc sao chép nội dung để sử dụng.

Tại sao sử dụng công cụ chuyển đổi Env sang HTML TABLE của Sita?

- Bởi vì nó miễn phí.

- Vì nó tiện lợi, dễ sử dụng, nhanh chóng.

- Vì không cần cài thêm phần mềm nào khác.