Chuyển đổi dữ liệu .ENV sang YAML

Chuyển đổi dữ liệu trong tệp .ENV sang YAML trực tuyến. Hỗ trợ tải file YAML và xem trước dữ liệu sau khi chuyển đổi.

Nhập ENV
Ví dụ

Đầu ra YAML

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi .ENV sang YAML ?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu cấu hình trong .ENV (tệp .env) sang YAML (tệp .yaml) (gọi tắt là env2yaml).

Dữ liệu trên .ENV có dạng text với key=value trên mỗi dòng nên sẽ được chuyển sang CSV với dạng Key:Value.

Công cụ hỗ trợ bạn tải file YAML (tệp .yaml) về máy tính sau khi chuyển đổi.

Bạn có thể chuyển đổi các key trong .Env sang chữ thường.

Sau khi chuyển đổi sang YAML , người dùng cũng có thể chuyển đổi sang các định dạng khác nếu muốn ví dụ như chuyển đổi sang json, sang xml...

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi ENV sang YAML ?

- Bước 1: Chọn tệp .env từ máy tính của bạn hoặc sao chép nội dung từ tệp để nhập vào trình chỉnh sửa.

- Bước 2: Nhấp vào nút "Chuyển đổi ENV sang YAML ". Sau đó tải file về hoặc sao chép nội dung để sử dụng.

Tại sao sử dụng công cụ chuyển đổi Env sang YAML của Sita?

- Bởi vì nó miễn phí.

- Vì nó tiện lợi, dễ sử dụng, nhanh chóng.

- Vì không cần cài thêm phần mềm nào khác.