So sánh 2 file Excel

Công cụ so sánh 2 file excel, hiển thị ra các dòng khác nhau, cho phép hiển thị dạng văn bản hoặc hiện các dòng khác nhau dạng bảng dữ liệu, so sánh nội dung, checksum, dung lượng...

Chọn tệp excel đầu tiên
Chọn tệp excel thứ hai
View Result as:

Có thể làm gì với công cụ so sánh 2 file Excel trực tuyến?

- Tôi có thể so sánh nội dung 2 file excel để tìm ra các hàng có dữ liệu khác nhau và hiển thị chúng ra màn hình.

- Tôi có thể so sánh dung lượng của 2 file, so sánh thời gian sửa gần nhất của nó.

- Tôi cũng có thể so sánh md5 Checksum của 2 file excel.

Sử dụng công cụ so sánh 2 file Excel trực tuyến để tìm ra các hàng có dữ liệu khác nhau như thế nào?

- Bước 1: Bạn chọn 2 file Excel (định dạng .xlsx, .csv hoặc .ods đều được).

- Bước 2: Bạn bấm nút so sánh 2 file excel để tìm ra dữ liệu khác nhau.

Tại sao tôi nên sử dụng công cụ So sánh Excel của Sita?

- Dễ dùng, miễn phí.

- Tương thích với mọi trình duyệt và mọi hệ điều hành.

- Không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác