Chuyển đổi EXCEL sang YAML trực tuyến

Công cụ chuyển đổi Excel sang Yaml  chỉ cần chọn file .xls trên máy tính, sau đó nhấn chuyển đổi sang Yaml, rồi sao chép kết quả để sử dụng

Chọn tệp excel

Đầu ra YAML

Làm thế nào để chuyển đổi Excel sang Yaml?

Bước 1: Chọn file .Xlsx trên máy tính

Bước 2: Bấm nút Chuyển đổi Excel sang Yaml

Bước 3: Copy kết quả hoặc tải file .yml về máy tính để sử dụng

Excel là một file chứa tập dữ liệu, trong lập trình có rất nhiều thư viện của nhiều ngôn ngữ hỗ trợ đọc file Excel này. Bạn có thể tìm kiếm thư viện phù hợp với ngôn ngữ lập trình mình đang sử dụng trên github.Tuy nhiên, để nhanh chóng thì việc sử dụng Công cụ chuyển đổi Excel sang Yaml của Sita là lựa chọn tốt nhất.