Bộ chọn màu Gradient

Bộ chọn màu Gradient giúp tạo các phần tử có màu nền là gradient giữa hai màu được chỉ định.

Gradient Color Picker

Color Picker 1


Color Picker 2