Chuyển đổi Hex sang văn bản

Nhập mã hex, hệ thống sẽ hỗ trợ chuyển mã hex này sang văn bản thuần túy một cách nhanh chóng và dễ dàng

Nhập mã hex của bạn để chuyển đổi sang văn bản thô

Ví dụ:

Input Hex: 68747470733a2f2f736974612e617070
Output String: https://sita.app