Làm sạch code HTML

Công cụ dọn dẹp html hỗ trợ loại bỏ các thẻ trống, các ký tự không hợp lệ, loại bỏ các kiểu nội tuyến và các thuộc tính thừa.

Đầu vào Html:
Ví dụ

Đầu ra Html:

Công cụ làm sạch mã html của Sita hỗ trợ các bạn làm sạch mã html, xóa bỏ các mã thừa, các thẻ trống

Bạn có thể làm gì với công cụ làm sạch mã HTML của Sita?

- Lựa chọn "Remove Empty Tags": Công cụ sẽ  hỗ trợ làm sạch các tag trống.

- Lựa chọn "Remove Comments": Công cụ sẽ hỗ trợ xóa bỏ các đoạn mã comment trong html thành các khoảng trống.

- Bằng lựa chọn "Remove Inline Style": Công cụ sẽ xóa bỏ toàn bộ các đoạn code inline style trong các thẻ html, thuộc tính style sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

- Lựa chọn "Remove Script Tags": Công cụ sẽ xóa bỏ các đoạn mã javascript trong nội dung html.

- Ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác: công cụ cũng hỗ trợ bạn strip html tag online, xóa bỏ hoàn toàn các mã html và giữ lại nội dung plaintext.

- Công cụ cũng có những lựa chọn nâng cao giúp bạn có thể xóa bất kỳ loại tags nào các bạn muốn.