Trình chỉnh sửa HTML trực tuyến

Trình chỉnh sửa HTML trực tuyến cho phép bạn chỉnh sửa toàn bộ tệp html cùng một lúc với bản xem trước động được hiển thị bên dưới. Công cụ cũng hỗ trợ định dạng html, làm đẹp nội dung jshtml hoặc nén nội dung html để tối ưu kích thước, hỗ trợ chạy các bài kiểm tra trực tuyến.

Trình chỉnh sửa HTML trực tuyến
Ví dụ

Xem trước

Trình chỉnh sửa HTML trực tuyến là gì?

- Một trình soạn thảo html trực tuyến giúp bạn viết mã html trực tuyến và hiển thị kết quả ngay sau khi bạn chỉnh sửa nó.

- Hỗ trợ sao chép, dán mã html vào trình soạn thảo.

- Hỗ trợ làm đẹp mã html sau khi chỉnh sửa.

- Hỗ trợ tải xuống tệp .html để sử dụng.

- Công cụ này cũng hỗ trợ thực thi mã script trong nội dung html, giúp bạn có thể kiểm tra mã của mình trước khi đưa vào dự án.

- Đây chỉ là một trong số rất nhiều tiện ích nhỏ nhưng mong rằng có thể giúp ích cho mọi người.