Tạo Html Table với data ngẫu nhiên

Công cụ này giúp bạn tạo ra Html table kèm theo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên. Có rất nhiều kiểu dữ liệu được hỗ trợ như: Email, Phone, Address, Country....

Chọn các trường dữ liệu để tạo bảng html
Data Type Property Name Blank (%)
Html Output Format:

Bạn có thể làm gì với công cụ tạo dữ liệu html table?

  • Công cụ cho phép chọn các kiểu dữ liệu có đến hơn 50+ kiểu dữ liệu: Phone, Email, Float, Address, Country, User name...
  • Công cụ cho phép đặt tên các cột, trường dữ liệu.
  • Công cụ cho phép tạo Html Table để bạn copy và sử dụng.

Cách tạo ra html table data mẫu ngẫu nhiên?

- Bước 1: Chọn các trường và kiểu dữ liệu tương ứng, có thể cấu hình tần xuất dữ liệu trống.

- Bước 2: Bấm nút "Tạo ra dữ liệu html table", sau đó copy kết quả để sử dụng.

Vì sao nên sử dụng công cụ này?

  • Công cụ này tạo ra dữ liệu mẫu ngẫu nhiên không trùng lặp.
  • Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.
  • Tương thích với mọi thiết bị, mọi trình duyệt phổ biến.
  • Hỗ trợ api để tạo dữ liệu html table.