Chọn mã màu từ hình ảnh

Với công cụ chọn màu ảnh, bạn chỉ cần chọn ảnh từ máy tính hoặc nhập đường dẫn ảnh, dán ảnh, thả ảnh để lấy toàn bộ mã màu của ảnh này.

Để chọn màu từ hình ảnh của bạn, Browse hoặc Drop hoặc Dán hình ảnh vào đây
Hình ảnh của tôi
Màu hiện tại
Danh sách các màu trong hình ảnh
Bảng màu đã chọn

Bạn có thể làm gì với công cụ chọn màu hình ảnh?

  • Có thể lấy toàn bộ mã màu hiện có trong một hình ảnh không
  • Nhận màu trong hình ảnh, lấy mã màu trên mỗi pixel hình ảnh
  • Lưu mã màu thu được

Các tính năng được hỗ trợ:

  • Hỗ trợ tải hình ảnh lên từ máy tính, thiết bị cá nhân.
  • Hỗ trợ dán hình ảnh từ Clipboard (hình ảnh có thể sao chép hoặc ảnh chụp màn hình).
  • Hỗ trợ kéo và thả hình ảnh từ máy tính.