Công cụ chuyển đổi địa chỉ IP sang mã HEX trực tuyến

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi địa chỉ IP sang mã Hex online, không cần cài đặt phần mềm nào khác, hỗ trợ chuyển đổi 1 hoặc nhiều địa chỉ ip sang danh sách mã Hex tương ứng.

Nhập địa chỉ IP để chuyển đổi sang mã Hex
Output Format:

Chuyển đổi IP sang Hex trực tuyến

Bộ chuyển đổi IP sang hex có thể hữu ích nếu bạn đang thử nghiệm trên nhiều trình duyệt. Địa chỉ IP có thể được viết dưới dạng dạng thập phân (chẳng hạn như 127.0.0.1).

Tuy nhiên, địa chỉ IP cũng có thể được viết ở dạng thập lục phân (chẳng hạn như 0x7f000001 và 7f.00.00.01). Nếu bạn ping 0x7f000001 hoặc 7f.00.00.01, bạn sẽ thấy nó ping 127.0.0.1.

Với chương trình này, bạn có thể tạo các bài kiểm tra so sánh địa chỉ IP ở định dạng thập phân với địa chỉ IP ở định dạng hex. Ngoài ra, nếu bạn cần vượt qua trình kiểm tra IP của người khác, thì bạn có thể sử dụng tiện ích này để nhanh chóng nhận được các địa chỉ IP hex.

IP to Hex Converter là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi Địa chỉ IP sang Hex. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.
Công cụ này hỗ trợ Giao thức Internet IPv4. Và bạn có thể chuyển đổi danh sách mã ips sang mã hex.

Ví dụ về chuyển đổi địa chỉ IP sang mã Hex:

Đầu vào địa chỉ Ip:

192.168.1.1
127.0.0.1
123.25.30.26

Đầu ra Hex:

c0.a8.01.01 (0xc0a80101)
7f.00.00.01 (0x7f000001)
7b.19.1e.1a (0x7b191e1a)

Đầu ra Hex dạng Json:

{
  "192.168.1.1": "c0.a8.01.01 (0xc0a80101)",
  "127.0.0.1": "7f.00.00.01 (0x7f000001)",
  "123.25.30.26": "7b.19.1e.1a (0x7b191e1a)"
}