Công cụ nén Javascript trực tuyến

Giảm thiểu mã Javascript và tăng tốc trang web của bạn!

Nhập Javascript:
Ví dụ

Đầu ra Javascript:

Công cụ nén Javascript trực tuyến, hỗ trợ thu gọn, nén Javascript để tối ưu hóa dung lượng và tốc độ tải trên internet

Tôi có thể làm gì với trình thu nhỏ javascript?

- Hỗ trợ rút gọn mã js của bạn.

- Loại bỏ các khoảng trắng thừa mà không gây ra lỗi mã.

- Xóa nhận xét trong mã js.

- Sử dụng các công cụ đơn giản mà không cần cài đặt phần mềm khác.