So sánh 2 file Json trực tuyến

So sánh nội dung 2 file json, tìm ra các dòng khác nhau và dánh dấu chúng, hiển thị trực quan các phần khác nhau trên màn hình, hỗ trợ hợp nhất 2 files.

Ví dụ

Tôi có thể làm gì với công cụ so sánh 2 file json?

- Có thể chọn 2 file json để thực hiện so sánh.

- Cũng có thể nhập nội dung 2 file json vào trình soạn thảo để so sánh

- Hiển thị rõ các phần khác nhau giữa 2 nội dung json.

- Giúp bạn so sánh json một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tại sao tôi nên sử dụng công cụ này?

- Nó so sánh 2 file json cực nhanh, kết quả tin cậy.

- Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác.

- Hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau, và nhiều hệ điều hành khác nhau.