Tạo dữ liệu JSON ngẫu nhiên

Đây là công cụ tốt nhất giúp bạn tạo ra JSON kèm theo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên. Có rất nhiều kiểu dữ liệu được hỗ trợ như: Email, Phone, Address, Country....

Nhập số lượng bản ghi bạn muốn tạo và xác định các trường dữ liệu
Data Type Property Name Blank (%)
Json Output Format:

Bạn có thể làm gì với công cụ tạo dữ liệu JSON ngẫu nhiên?

Công cụ cho phép tạo dữ liệu JSON ngẫu nhiên để bạn copy và sử dụng.

Công cụ cho phép chọn các kiểu dữ liệu có đến hơn 50+ kiểu dữ liệu: Phone, Email, Float, Address, Country, User name...

Công cụ cho phép đặt tên các cột, trường dữ liệu.

Cách tạo ra dữ liệu JSON mẫu ngẫu nhiên?

Bước 1: Chọn các trường và kiểu dữ liệu tương ứng, có thể cấu hình tần xuất dữ liệu trống.

Bước 2: Bấm nút "Tạo ra dữ liệu JSON", sau đó copy kết quả để sử dụng.

Vì sao nên sử dụng công cụ tạo dữ liệu JSON ngẫu nhiên?

Công cụ này tạo ra dữ liệu JSON mẫu ngẫu nhiên không trùng lặp.

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Tương thích với mọi thiết bị, mọi trình duyệt phổ biến.

Hỗ trợ api để tạo dữ liệu JSON.