Chuyển đổi JSON sang Dart

Công cụ chuyển đổi JSON sang Dart rất dễ sử dụng. Dán công cụ mã JSON hợp lệ của bạn, nó sẽ tự động chuyển đổi thành Dart để bạn sử dụng và hỗ trợ nhiều tùy chọn nâng cao khác.

Đầu ra Dart:

Có thể làm gì với trình chuyển đổi Dart sang Json?

- Trực tiếp chuyển đổi Json hợp lệ sang Dart Class.

- Hỗ trợ nhiều tùy chọn nâng cao.

- Hỗ trợ chuyển đổi Snake case sang Camel case.

- Tạo mã Null Safe.

- Dễ dàng sử dụng và không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác.

Json là gì?

Json là một Ký hiệu đối tượng JavaScript: https://en.wikipedia.org/wiki/JSON.

JavaScript Object Notation là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript. Kiểu dữ liệu này chủ yếu bao gồm văn bản, có thể được đọc dưới dạng cặp "property-value". Về mặt cấu trúc, nó mô tả một đối tượng bằng cách đặt các đối tượng con bên trong đối tượng lớn hơn trong dấu ngoặc nhọn.

Xem thêm: https://www.json.org/

Dart là gì?

Dart là ngôn ngữ được tối ưu hóa cho ứng dụng khách cho các ứng dụng nhanh trên mọi nền tảng.

Cú pháp của Dart trông và hoạt động rất giống C #, người anh em họ gần nhất của nó. Nó cũng hỗ trợ thông dịch các tập lệnh từ mã nguồn, giống như Python.

Xem thêm: https://dart.dev/overview