Chuyển đổi JSON sang PHP Array trực tuyến

Đây là một công cụ hữu ích giúp bạn chuyển đổi đối tượng json thành mảng trong php. Nó khắc phục được những nhược điểm cố hữu của hàm var_export, giúp bạn có được một mảng php đẹp hơn.

Đầu vào Json:
Ví dụ

Đầu ra Php:

Làm thế nào để chuyển đổi đối tượng JSON sang Array Php?

Để chuyển json sang mảng php, bạn có thể sử dụng json_decode ($ json_content, 1) sau đó kết hợp với var_export để lấy biến php là một mảng.

Cách này cũng khá phổ biến được sử dụng để cache php như một biến chứa dữ liệu tĩnh.

Tuy nhiên, để sử dụng nó trong mã nguồn khi cần mã cứng để bảo trì và sửa lỗi, nó có vẻ không đẹp lắm.

Bởi vì:

  • Nó xuất ra các mảng dưới dạng ký hiệu mảng (), thay vì ký hiệu [] ngắn.
  • Nó xuất ra các mảng số với cú pháp giá trị 0 => ... rõ ràng và không cần thiết.

Với công cụ chuyển nội dung json sang mảng php sẽ khắc phục được nhược điểm trên của var_export.

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi mảng đối tượng json sang php?

  • Bạn chỉ cần nhập nội dung json bằng cách sao chép và dán.
  • Công cụ này cũng hỗ trợ bạn chọn các tập tin json và tải chúng lên, sau đó chuyển đổi sang mảng php.
  • Hoặc bạn cũng có thể chọn nội dung json từ Url.
  • Công cụ cũng hỗ trợ bạn download file php chứa mảng sau khi chuyển đổi