Tạo Mac ngẫu nhiên trực tuyến

Công cụ trực tuyến hữu ích, miễn phí tạo các địa chỉ, kiểm soát truy cập phương tiện ngẫu nhiên. Hỗ trợ tạo một hoặc nhiều địa chỉ MAC ngẫu nhiên.

Trình tạo địa chỉ Mac hàng loạt trực tuyến
My random Mac address is: DB:8C:85:44:DB:DB
Refesh
Output Format:

Bạn có thể làm gì với trình tạo địa chỉ Mac ngẫu nhiên?

- Trình tạo địa chỉ MAC ngẫu nhiên trực tuyến đơn giản nhất trên thế giới dành cho các nhà phát triển và lập trình web. Chỉ cần nhấn nút Tạo MAC và bạn sẽ nhận được địa chỉ MAC. Nhấn nút - lấy MAC.

- Có thể tạo một hoặc nhiều địa chỉ Mac ngẫu nhiên không trùng lặp.

- Hỗ trợ trả về nhiều định dạng: Json, mảng, Danh sách….

- Trình tạo địa chỉ Mac ngẫu nhiên có thể được sử dụng để tạo dữ liệu mẫu cho cơ sở dữ liệu. Hoặc cũng có thể được sử dụng làm dữ liệu mẫu để kiểm tra đầu vào cho một số tính năng.

- Tiện ích này cũng có thể hữu ích để tạo địa chỉ MAC mới cho bộ định tuyến hoặc card mạng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể coi địa chỉ MAC như một ID 48-bit ngẫu nhiên vì nó chứa 12 ký hiệu hex (12 nibbles hex).