Chuyển đổi Pdf sang văn bản trực tuyến

Công cụ chuyển đổi tệp Pdf sang tệp Văn bản. Nó giúp bạn lấy toàn bộ nội dung văn bản trong tệp Pdf một cách nhanh chóng và dễ dàng

Chọn tệp PDF

Văn bản đầu ra

Tôi có thể làm gì với trình chuyển đổi Pdf sang Văn bản?

Có thể lấy toàn bộ nội dung văn bản trong file Pdf, tất nhiên có thể không đưa vào các liên kết, hoặc không lấy nội dung hình ảnh.

Đơn giản chỉ cần lấy nội dung văn bản trong file Pdf sau đó chuyển thành file Text để bạn dễ dàng sao chép hoặc tải về để sử dụng cho các mục đích của mình.