Chuyển đổi Plist sang Binary

Chuyển đổi dữ liệu trong file PLIST sang Binary trực tuyến. Hỗ trợ chuyển đổi nội dung trong file Plist sang Binary , hỗ trợ tải về file Binary sau khi chuyển đổi.

Đầu vào Plist
Ví dụ

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang Binary?

  • Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi PLIST (.plist file) sang Binary file (.bplist ) (Chúng tôi gọi tắt là plist2binary).
  • Công cụ hỗ trợ bạn tải file Binary (.bplist) về máy tính sau khi chuyển đổi.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Binary?

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang Binary" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Binary của Sita?

- Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

- Bởi vì nó miễn phí.

- Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.