Chuyển đổi PLIST sang EXCEL trực tuyến

Chuyển đổi dữ liệu trong file plist sang Excel trực tuyến. Hỗ trợ chuyển đổi thành 2 cột key và value trong file Excel.

Đầu vào Plist
Ví dụ

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang Excel?

  • Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu XML trong Plist (.plist file) sang Excel (.xls hoặc .xlsx file) (gọi tắt là plist2xlsx).
  • Dữ liệu trên plist dạng xml key=>value vì thế sẽ được chuyển đổi sang Excel với 2 cột là Key và Value.
  • Công cụ hỗ trợ bạn tải file Excel (.xlsx) về máy tính sau khi chuyển đổi.
  • Bạn có thể chuyển đổi các key trong plist về chữ thường.
  • Sau khi chuyển đổi sang Excel, người dùng cũng có thể chuyển đổi sang các định dạng khác nếu muốn.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Excel?

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang Excel và Tải về"

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Excel của Sita?

- Bởi vì nó miễn phí.

- Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

- Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác.

- Bởi vì nó an toàn, chúng tôi cam kết không lưu trữ dữ liệu của bạn (vì chúng tôi không muốn làm điều đó, nó k có ý nghĩa gì với chúng tôi cả, thêm nữa là chúng tôi cũng k có kinh phí làm điều đó, và dù có kinh phí cũng sẽ không làm điều đó để làm gì)