Đầu vào Plist
Ví dụ

Đầu ra Json

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu PList sang JSON, sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Trong khi đó Plist thì thường sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến hệ điều hành Macos (macos, iosx). JSON được sử dụng khá phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, nó có thể được sử dụng để lưu cấu hình hoặc lưu trữ dữ liệu tĩnh.

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang JSON?

- Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi PLIST (.plist file) sang JSON (.json) (Chúng tôi gọi tắt là plist2json).

- Công cụ hỗ trợ bạn tải file JSON (.json) về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi .Plist sang .JSON?

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang JSON" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang JSON của Sita?

- Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

- Bởi vì nó miễn phí.

- Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.