Chuyển đổi Plist sang PHP Array

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu PList thành loại PHP thích hợp dưới dạng Array, tạo mảng PHP từ PList một cách nhanh chóng.

Đầu vào Plist
Ví dụ

Đầu ra PHP:

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang PHP Array?

- Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi PLIST (.plist file) sang Php Array file (.php) (Chúng tôi gọi tắt là plist2php).

- Công cụ hỗ trợ bạn tải file PHP (.php) về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Php Array?

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang Php Array" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang Php Array của Sita?

- Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

- Bởi vì nó miễn phí.

- Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.