Chuyển đổi Plist sang XML

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu PList sang XML, sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Đầu vào Plist
Ví dụ

Đầu ra XML:

Trong khi đó Plist thì thường sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến hệ điều hành Macos (macos, iosx) nó cũng là một loại định dạng XML. XML được sử dụng khá phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, nó có thể được sử dụng để lưu cấu hình hoặc lưu trữ dữ liệu tĩnh.

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang XML?

- Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi PLIST (.plist file) sang XML (.xml) (Chúng tôi gọi tắt là plist2xml).

- Công cụ hỗ trợ bạn tải file XML (.xml) về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi .Plist sang .XML?

- Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

- Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang XML" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang XML của Sita?

- Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

- Bởi vì nó miễn phí.

- Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.