Chuyển đổi PLIST sang YAML trực tuyến

Công cụ miễn phí để chuyển đổi trực tuyến dữ liệu PList sang YAML , sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác. Hỗ trợ tải về và xem trước file YAML

Đầu vào Plist
Ví dụ

Đầu ra YAML

Plist thì thường sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến hệ điều hành Macos (macos, iosx) nó cũng là một loại định dạng XML.

YAML thường được sử dụng như một file cấu hình cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Plist sang YAML?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi PLIST (.plist file) sang YAML  (.yml) (Chúng tôi gọi tắt là plist2yaml).

Công cụ hỗ trợ bạn tải file YAML (.yml) về máy tính sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể xem dữ liệu và copy để sử dụng.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang YAML?

Bước 1: Chọn file .plist hoặc .config từ máy tính, hoặc sao chép nội dung từ file để nhập vào công cụ soạn thảo.

Bước 2: Nhấn nút "Chuyển đổi sang YAML" sau đó tải về máy tính hoặc sao chép nội dung để sử dụng

Tại sao lại sử dụng công cụ chuyển đổi Plist sang YAML của Sita?

Bởi vì nó tiện dụng, dễ dùng, nhanh chóng.

Bởi vì nó miễn phí.

Bởi vì không cần cài đặt phần mềm nào khác. Nó tương thích với mọi hệ điều hành và mọi trình duyệt.