Biên dịch SCSS sang CSS

Công cụ biên dịch SCSS sang CSS, hỗ trợ chuyển đổi mã SCSS sang mã CSS để có thể hoạt động trên trình duyệt.

Đầu vào SCSS
Ví dụ

Đầu ra Css:

Có thể làm gì với trình biên dịch SCSS sang CSS?

- Bạn có thể chọn tệp SCSS từ máy tính của mình hoặc dán mã SCSS để chuyển đổi.

- Chuyển đổi SCSS sang CSS một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Bạn có thể tải tệp css đã chuyển đổi về máy tính hoặc sao chép kết quả để sử dụng.

- Công cụ hoạt động tốt trên mọi hệ điều hành hoặc trình duyệt