SHA1 File Checksum Online

Công cụ này hỗ trợ tổng kiểm tra sha1 cho một tệp hoặc nhiều tệp. Bạn chỉ cần chọn tập tin từ máy tính, hệ thống sẽ tính toán mã kiểm tra sha1 của các tập tin đã chọn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Select file to get checksum sha1

Làm cách nào để tổng kiểm SHA1?

Bước 1: Truy cập trang web https://sita.app/sha1-checksum-file

Bước 2: Chọn một tập tin để kiểm tra từ máy tính. Hệ thống sẽ xuất ra mã tổng kiểm tra của tệp đó

Bước 3: Sử dụng kết quả đó để so sánh với mã tổng kiểm của phần mềm, tập tin được chia sẻ bởi nhà phát hành.

Chức năng hỗ trợ của công cụ kiểm tra SHA1.

- Hỗ trợ nhiều tệp tổng kiểm tra

- Tốc độ nhanh và thao tác dễ dàng