SHA256 File Checksum Online

Công cụ này hỗ trợ tổng kiểm tra sha256 cho một tệp hoặc nhiều tệp. Bạn chỉ cần chọn file từ máy tính, hệ thống sẽ tính toán mã kiểm tra sha256 của các file đã chọn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Select file to get checksum sha256

Giá trị tổng kiểm tra SHA256 là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Tổng kiểm tra SHA-256 là một số thập lục phân 64 ký tự được tính trên một tệp. Nếu hai tệp có cùng giá trị tổng kiểm tra SHA-256, thì khả năng cao là hai tệp đó giống nhau.

Nó luôn là 64 ký tự, có thể được xác định bằng cách chạy bất kỳ thứ gì vào một trong các máy tính SHA-256 trực tuyến.

Sau khi tải xuống gói cài đặt phần mềm Altera, bạn có thể tính tổng kiểm tra SHA256 trên tệp cài đặt. Sử dụng tổng kiểm tra SHA256 được tính toán để so sánh với tổng kiểm tra SHA256 được cung cấp cho tệp

cài đặt đó trên trang tải xuống. Bằng cách này, bạn có thể xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.

Có nhiều chương trình tổng kiểm tra SHA256 có sẵn trên Internet.

Tổng kiểm tra SHA-256 là một chuỗi các số và chữ cái mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem bản sao của tệp cập nhật đã tải xuống có giống với bản gốc hay không. Những thay đổi nhỏ trong tệp tạo ra tổng

kiểm tra rất khác nhau.

Làm cách nào để tổng kiểm SHA256?

Bước 1: Truy cập trang web https://sita.app/sha256-checksum-file

Bước 2: Chọn một tập tin để kiểm tra từ máy tính. Hệ thống sẽ xuất ra mã tổng kiểm tra của tệp đó

Bước 3: Sử dụng kết quả đó để so sánh với thông tin tổng kiểm tra ban đầu do người phát hành tệp cung cấp