SHA384 File Checksum Online

Công cụ này hỗ trợ tổng kiểm tra sha384 cho một tệp hoặc nhiều tệp. Bạn chỉ cần chọn file từ máy tính, hệ thống sẽ tính toán mã kiểm tra sha384 của các file đã chọn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Chọn tệp để tổng kiểm sha384

Làm cách nào để tổng kiểm SHA-384?

Bước 1: Truy cập trang web https://sita.app/sha384-checksum-file

Bước 2: Chọn một tập tin để kiểm tra từ máy tính. Hệ thống sẽ xuất ra mã tổng kiểm tra của tệp đó

Bước 3: Sử dụng kết quả đó để so sánh với mã tổng kiểm của phần mềm, tập tin được chia sẻ bởi nhà phát hành.

Hỗ trợ chức năng của công cụ kiểm tra SHA384.

- Hỗ trợ nhiều tệp tổng kiểm tra

- Tốc độ nhanh và hoạt động dễ dàng