SHA512 File Checksum Online

Công cụ này hỗ trợ tổng kiểm tra sha512 cho một tệp hoặc nhiều tệp. Bạn chỉ cần chọn file từ máy tính, hệ thống sẽ tính toán mã kiểm tra sha512 của các file đã chọn và hiển thị kết quả ra màn hình.

Select file to get checksum sha512

Giá trị tổng kiểm tra SHA512 là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Nếu hai tệp có cùng giá trị tổng kiểm tra SHA512, thì khả năng cao là hai tệp đó giống nhau.

Sau khi tải xuống gói cài đặt phần mềm Altera, bạn có thể tính tổng kiểm tra SHA512 trên tệp cài đặt. Sử dụng tổng kiểm tra SHA512 được tính toán để so sánh với tổng kiểm tra SHA512 được cung cấp cho tệp cài đặt đó trên trang tải xuống. Bằng cách này, bạn có thể xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.

Có nhiều chương trình tổng kiểm tra SHA512 có sẵn trên Internet.

Làm cách nào để tổng kiểm SHA512?

Bước 1: Truy cập trang web https://sita.app/sha512-checksum-file

Bước 2: Chọn một tập tin để kiểm tra từ máy tính. Hệ thống sẽ xuất ra mã tổng kiểm tra của tệp đó

Bước 3: Sử dụng kết quả đó để so sánh với thông tin tổng kiểm tra ban đầu do người phát hành tệp cung cấp

SHA512 cung cấp chức năng an toàn bằng mật mã đầy đủ hơn MD5.

Đầu ra tổng kiểm tra SHA512 (512 bit) được biểu thị bằng 128 ký tự ở định dạng hex, trong khi MD5 tạo ra giá trị băm 128 bit (16 byte), thường được biểu thị ở định dạng văn bản dưới dạng số thập lục phân 32 chữ số