Chuyển đổi SVG sang CSS

Công cụ chuyển đổi hình ảnh dạng svg sang code css, hỗ trợ chuyển đổi svg inline to css một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nhập Svg
Ví dụ

Đầu ra Css:
Xem trước Svg

Tôi có thể làm gì với công cụ chuyển đổi SVG sang CSS?

Có thể chọn file SVG từ máy tính hoặc dán mã SVG để chuyển đổi.

Chuyển đổi SVG sang CSS nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn có thể tải file css đã chuyển đổi về máy tính, hoặc copy kết quả để sử dụng.

Công cụ hoạt động tốt trên mọi trình duyệt và mọi hệ điều hành.

Công cụ hoạt động như thế nào?

Công cụ này sẽ encode SVG sang string, sau đó gắn vào thuộc tính background-image của CSS