Chuyển đổi bảng Html sang PDF trực tuyến

Công cụ chuyển đổi này được sử dụng để chuyển đổi Bảng HTML sang Bảng PDF. Việc chuyển đổi rất đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã bảng html và nhấp vào nút chuyển đổi

Đầu vào Table Html
Ví dụ

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Html table sang Pdf?

  • Có thể chuyển đổi mã bảng html sang tệp pdf
  • Xem trước tệp Pdf bằng trình duyệt.
  • Tải tập tin pdf về thiết bị.

Làm thế nào để chuyển đổi bảng Html sang Pdf?

Có nhiều cách để làm điều này: bạn có thể chọn tệp html chứa thẻ bảng hoặc dán mã bảng html lấy được từ trang web (có thể lấy thông qua trang web xem nguồn hoặc kiểm tra).

  • Bước 1: Chọn tệp Html chứa bảng hoặc nhập mã.
  • Bước 2: Nhấp vào chuyển đổi & tải xuống.