Chuyển đổi dữ liệu trong HTML TABLE sang Php Array

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu trong HTML TABLE sang mảng PHP để sử dụng. Công cụ này rất dễ sử dụng và tương thích với mọi trình duyệt

Đầu vào Table Html
Ví dụ

Đầu ra PHP:

Bạn có thể làm gì với công cụ chuyển đổi Html table sang Php Array?

  • Có thể chuyển đổi dữ liệu trong HTML TABLE sang định biến Php Array
  • Tải nội dung Php thành tệp .php về máy tính.
  • Sao chép biến PHP Array đã chuyển đổi để sử dụng.
  • Cũng có thể lưu và chia sẻ nội dung này với những người khác.

Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu trong HTML TABLE sang Php Array?

Có nhiều cách để thực hiện: bạn có thể chọn tệp html có chứa thẻ bảng hoặc dán mã bảng html lấy được từ trang web (có thể lấy thông qua trang web nguồn xem hoặc kiểm tra).

- Bước 1: Chọn tệp Html chứa bảng hoặc nhập mã

- Bước 2: Nhấp vào nút Chuyển đổi sang Php Array

- Bước 3: Tải tệp .php về máy tính của bạn, hoặc sao chép dữ liệu đã chuyển đổi để sử dụng.

 

Công cụ chuyển đổi HTML TABLE to PHP Array cực kỳ dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều lập trình viên liên quan.

Công cụ của chúng tôi miễn phí và tương thích với nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.