Trình xem dữ liệu HTML TABLE

Công cụ tốt nhất dùng để xem dữ liệu html table trên web. Bạn chỉ cần nhập mã HTML có chứa thẻ table, hệ thống sẽ view dữ liệu cho bạn.

Ví dụ

Xem bảng đầu ra

Bạn có thể làm gì với công cụ xem dữ liệu HTML TABLE?

- Hỗ trợ chọn file Html (.html) để xem dữ liệu trong thẻ table

- Hỗ trợ nhập nội dung HTML có chứa thẻ table để xem dữ liệu

- Hiển thị Dữ liệu trên table sạch sẽ dễ nhìn, giúp bạn xem dữ liệu một cách tốt nhất

- Công cụ hiển thị tốt nhất trên trình duyệt web ở máy tính, miễn cưỡng có thể sử dụng trên thiết bị di dộng