So sánh 2 văn bản trực tuyến

Công cụ so sánh văn bản, sử dụng so sánh văn bản trực tuyến, tìm ra nội dung khác biệt giữa 2 file văn bản, đồng thời hỗ trợ hợp nhất 2 văn bản

Tôi có thể làm gì với công cụ so sánh 2 file văn bản?

- Có thể chọn 2 file văn bản bất kỳ để thực hiện so sánh.

- Cũng có thể nhập nội dung 2 file văn bản vào trình soạn thảo để so sánh 2 văn bản với nhau.

- Hiển thị rõ các phần khác nhau giữa 2 nội dung văn bản.

- Giúp bạn so sánh văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tại sao tôi nên sử dụng công cụ text diff tool này?

- Nó so sánh 2 file văn bản cực nhanh, kết quả tin cậy.

- Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm đọc file văn bản nào khác.

- Hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau, và nhiều hệ điều hành khác nhau.