Máy tính phân chia điện áp

Công cụ này giúp bạn tính toán phân chia điện áp. Nhập 3 giá trị bất kỳ và nhấn nút tính toán để nhận giá trị còn lại

Máy tính hệ số công suất

Quy tắc phân áp

Cho R1 và R2 mắc nối tiếp và Vout là hiệu điện thế của R2:

Vout = Vin x R2 / (R1 +R2)