Màu an toàn cho web

Dưới đây là danh sách các bảng màu tham khảo và mã màu sử dụng cho trang web. Nhưng màu này tương đối cơ bản và được sử dụng khá nhiều trong việc phát triển và thiết kế website

 • aqua #00ffff

 • black #000000

 • blue #0000ff

 • fuchsia #ff00ff

 • gray #808080

 • green #008000

 • lime #00ff00

 • maroon #800000

 • navy #000080

 • olive #808000

 • purple #800080

 • red #ff0000

 • silver #c0c0c0

 • teal #008080

 • white #ffffff

 • yellow #ffff00

Màu đã chọn