Bộ đếm từ trực tuyến - Đếm từ và ký tự

Công cụ này giúp đếm số lượng từ trong văn bản và hiển thị danh sách tần suất các từ xuất hiện trong văn bản

Nhập văn bản của bạn để đếm từ

Giới thiệu về bộ đếm từ của Sita

Bộ đếm từ của Sita là một công cụ năng suất trực tuyến miễn phí 100% sử dụng để cung cấp cho bạn số lượng từ chính xác trong tài liệu văn bản của bạn.

Tính toán đúng số lượng từ rất quan trọng trong những công việc cần bạn tuân theo một giới hạn từ / ký tự cụ thể.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để nhận được kết quả tức thì mà không cần đăng ký.