So sánh 2 file Xml

So sánh nội dung 2 file xml, tìm ra các dòng khác nhau và dánh dấu chúng, hiển thị trực quan các phần khác nhau trên màn hình, hỗ trợ hợp nhất 2 files xml.

Ví dụ

Tôi có thể làm gì với công cụ so sánh 2 file xml?

Có thể chọn 2 file xml để thực hiện so sánh.

Cũng có thể nhập nội dung 2 file xml vào trình soạn thảo để so sánh.

Hiển thị rõ các phần khác nhau giữa 2 nội dung xml.

Giúp bạn so sánh xml một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tại sao tôi nên sử dụng công cụ này?

Nó so sánh 2 file xml cực nhanh, kết quả tin cậy.

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác.

Hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau, và nhiều hệ điều hành khác nhau.