Tạo dữ liệu XML ngẫu nhiên

Công cụ này giúp bạn tạo ra XML kèm theo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên. Có rất nhiều kiểu dữ liệu được hỗ trợ như: Email, Phone, Address, Country....

Tạo dữ liệu Xml
Data Type Property Name Blank (%)
XML Output Format:

Bạn có thể làm gì với công cụ tạo dữ liệu Xml ngẫu nhiên?

  • Công cụ cho phép tạo dữ liệu XML ngẫu nhiên để bạn copy và sử dụng.
  • Công cụ cho phép chọn các kiểu dữ liệu có đến hơn 50+ kiểu dữ liệu: Phone, Email, Float, Address, Country, User name...
  • Công cụ cho phép đặt tên các cột, trường dữ liệu.

Cách tạo ra dữ liệu Xml mẫu ngẫu nhiên?

- Bước 1: Chọn các trường và kiểu dữ liệu tương ứng, có thể cấu hình tần xuất dữ liệu trống.

- Bước 2: Bấm nút "Tạo ra dữ liệu Xml", sau đó copy kết quả để sử dụng.

Vì sao nên sử dụng công cụ tạo dữ liệu Xml ngẫu nhiên?

  • Công cụ này tạo ra dữ liệu XML mẫu ngẫu nhiên không trùng lặp.
  • Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.
  • Tương thích với mọi thiết bị, mọi trình duyệt phổ biến.
  • Hỗ trợ api để tạo dữ liệu Xml.