Chuyển đổi XML sang Excel trực tuyến

Công cụ giúp chuyển đổi mã XML sang tệp Excel, chỉ cần chọn tệp .xml hoặc dán nội dung Xml để chuyển đổi sang Excel, v.v.

Đầu vào XML
Ví dụ