Xem Xml dưới dạng bảng trực tuyến

Công cụ hỗ trợ xem nội dung file Xml dưới dạng bảng, hỗ trợ làm đẹp nội dung Xml trực tuyến

Ví dụ

Xem bảng đầu ra

Bạn có thể làm gì với công cụ hỗ trợ xem nội dung file Xml dưới dạng bảng?

Công cụ này hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu XML (tệp .xml) sang dạng bảng với những thao tác đơn giản, Chọn tệp .xml từ máy tính của bạn hoặc sao chép nội dung từ tệp để nhập vào trình chỉnh sửa. sau đó nhấn vào nút "View Xml content As table"