Chuyển đổi dữ liệu trong tệp XML sang Yaml trực tuyến

Công cụ giúp chuyển đổi tệp Xml sang Yaml, bạn chỉ cần chọn tệp .Xml hoặc dán nội dung XML để chuyển đổi sang Yaml.

Đầu vào XML
Ví dụ

Đầu ra YAML: